Våra tjänster

Vi erbjuder kvalificerad konsulentstödd familjehemsvård.
I vårdkedjan ingår bland annat följande komponenter:
• Familjehem • Konsulenter • Kontaktpersoner

 

Vår personal har lång erfarenhet av arbetet med människor från olika kulturer och har på så vis ett stort nätverk med personer från olika länder, med olika kompetenser.

Vi arbetar som ett team runt klienterna, där de placerade självklart står i centrum. Vi har regelbunden handledning med våra familjehem.

Vi återrapporterar till socialtjänsten efter överenskommelse med individuellt anpassade vårdplaner.

 

I slutet av vårdkedjan kan en familjehemsplacering övergå till utsluss med individuellt anpassad stöd.

Vi är mycket flexibla och har en hög tillgänglighet.