Utredning & Behandling

MKF har möjlighet att med kort varsel, via vårt systerföretag, erbjuda utredning och behandling av psykisk ohälsa, missbruk, neuropsykiatrisk utredning och behandling.

Detta synkas med boendekedjan utifrån klienten behov och uppdragsgivarens önskemål.

Psykiatri
Läkare med specialistkompetens, sjuksköterska och psykiatriker.

Utredning
Alla typer av utredningar, diagnostik och behandling

Beroende & Missbruk
Kartläggning och behandling med möjlighet till diskretion.

LARO
På uppdrag av Socialtjänst eller annan beroendeenhet inom kommun eller landsting kan LARO behandling utföras.