Om oss

Vi erbjuder kvalificerad konsulentstödd familjehemsvård samt stödboenden.
I vårdkedjan ingår bland annat följande komponenter:
• Stödboende för Vuxna • Utredning & Behandling
• Skyddade boenden i familjehem

 Sedan starten 2007 har MKF´s verksamhet arbetat för integration genom vård och boende i familjehem och stödboende med individanpassat stöd kompletterat med språk & kulturkompetens. Vi har sett till att bygga upp en bank av familjehem och resurspersoner som alla har en annan etnisk och språklig bakgrund och är välintegrerade.

MKF har kombinerat detta med utredning och medicinsk behandling via ett av våra systerföretag , vilket gör att vi har en nära och välfungerande process för samarbete.

MKF´s bas har varit Västmanland, och det gör att vi har flera stora regioner som vi lätt kan nå. Vi har familjehem runt exempelvis Västerås, Uppsala, Gävle, Stockholm och södra Dalarna som vi har haft mångårigt samarbete med.

Vår personal har lång erfarenhet av arbetet med människor från olika kulturer och har på så vis ett stort nätverk med personer från olika länder, med olika kompetenser. Vi arbetar som ett team runt klienterna där de placerade självklart står i centrum och vi har regelbunden handledning med våra familjehem