Hedersrelaterad Våld & Förtryck

Ett flertal av våra familjehem är utbildade i HRVF och har haft placeringar inom detta område. Då många av dem själva kommer från kulturer där denna tradition existerar, har de både kunskap och förståelse för hur det kan fungera i familjer som lever i en HRVF-kultur.

Våra familjevärdars erfarenhet och kunskap ger klienten ett stöd i att navigera säkert i sociala sammanhang. Eftersom de delar kulturnätverk så har familjevärdarna en bra översikt i vilka situationer som kan vara potentiella risker utifrån HRVF perspektivet.

Vår personal har Patriark-utbildning och kan göra enklare riskbedömningar.