Familjehem & Stödboende för vuxna

Vi har en mångfald av familjehem med stor bredd gällande språk, ursprung och kultur.

Familjehem

Vi har fokuserat på att finna familjer, med ursprung och språkkompetens som matchar de förfrågningar vi får.

Familjehemmen är väl integrerade i Sverige och kan därmed agera som en bro mellan den placerade och samhället.

Familjerna har kunskap och förståelse för de problem man kan möta i ett land man inte är uppvuxen i. De kan med sin bakgrund och de samlade erfarenheterna lättare föra en dialog med den placerade om detta. Det gäller för alla typer av placeringar där språk- och kulturskillnader finns.

Våra erfarenheter har visat att det stöd som klienten får i omsorg, struktur och förståelse, både språklig och kulturell, har goda resultat i integration och personlig utveckling.

Stödboende för vuxna

Stödboenden kombineras med tillsyn, stöd och pedagogiska insatser som anpassas efter klientens individuella behov. Det innebär att vi inte jobbar efter en låst mall som vi vill att alla klienter ska passa in i.

Våra stödboenden vänder sig till vuxna personer som under en övergångsperiod, exempelvis i samband med utsluss från behandlingshem eller familjehem är i behov av viss fortsatt tillsyn och stöd.

Våra stödboenden kan också ses som ett alternativ till familjehem eller behandlingshem/HVB-hem. Det kan då handla om personer som har en problematik som försvårar placering i familjehem eller på behandlingshem/HVB-hem.