Familjehem

Vi har en mångfald av familjehem med stor bredd gällande språk, ursprung och kultur.

Vi har fokuserat på att finna familjer, med liknande ursprung och språkkompetens, som matchar de förfrågningar vi får.

Familjehemmen är väl integrerade i Sverige och kan därmed agera som en bro mellan den placerade och samhället.

Familjerna har kunskap och förståelse för de problem man kan möta som ny i Sverige. De kan med sin bakgrund och de samlade erfarenheterna lättare föra en dialog med den placerade om detta. Det gäller för alla typer av placeringar där språk- och kulturskillnader finns.

Våra erfarenheter har visat att det stöd som klienten får i omsorg, struktur och förståelse, både språklig och kulturell, har goda resultat i integration och personlig utveckling.