Multikulturell Familjehemsvård

Kvalificerad familjehemsvård speciellt riktad till människor med multikulturell bakgrund

Våra tjänster

Vi erbjuder kvalificerad konsulentstödd familjehemsvård. I vårdkedjan ingår bland annat följande komponenter:

• Familjehem
• Konsulenter
• Kontaktpersoner

Familjehem

Vi har en mångfald av familjehem med stor bredd gällande språk, ursprung och kultur.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Vi har utbildade familjehem särskilt anpassade för att ta emot personer med hedersrelaterad problematik och som behöver skyddat boende.

Utredning

Vi kan, utan någon längre väntetid, utföra kvalificerade utredningar i kombination med våra placeringsuppdrag.

I samarbete med Socialpsykiatriska utredningsteamet i Mellansverige AB kan vi erbjuda kompletta utredningar såsom allmänpsykiatrisk- och neuropsykiatrisk utredning samt nivåbestämning.

Målgrupp

  • Hedersrelaterat hot eller våld
  • Ensamkommande
  • Förälder & barn
  • Barn & unga vuxna med social-, beteende- eller missbruksproblematik

Ensamkommande behöver unika anpassade förutsättningar för att få ett fungerande liv i Sverige. Ofta finns det en problematik på grund av deras tidigare levnadsförutsättningar som våra familjehem kan hjälpa till med.

Personer med sin bakgrund i så kallad skamkulturer behöver ofta mycket stöd, hjälp och framför allt förståelse. Detta är ett komplext problem där våra familjehem besitter stor kunskap och förståelse i ämnet.

Idé & Historik

MKF bedriver kvalificerad familjehemsvård med speciell inriktning för personer med invandrarbakgrund.

Sedan starten 2007 har MKF:s verksamhet arbetat för integration genom vård och boende i familjehem, med anpassad språk & kulturkompetens.

MKF:s metod är att skapa de förutsättningar som gör att integration och personlig utveckling för människor med annan etnisk bakgrund får maximal effekt.

Detta genom våra familjehem och andra personer från olika kulturer vi knutit till oss. Det är av stor vikt att man matchar familjehem och klient på ett sätt där man på ett naturligt och enkelt sätt kan eliminera vad som är vad gällande kulturkrockar och vad som står får någon annan typ av problematik.