Multikulturell Familjehems­vård

Kvalificerad familjehemsvård speciellt riktad till människor med olika kulturella bakgrunder

Våra tjänster

Vi erbjuder kvalificerad konsulentstödd familjehemsvård. I vårdkedjan ingår bland annat följande komponenter:

• Familjehem
• Konsulenter
• Kontaktpersoner
• Stödboende för vuxna

Hedersrelaterat våld och förtryck

Vi har HRVF-utbildade familjehem som är särskilt anpassade för att ta emot personer med hedersrelaterad problematik och som behöver skyddat boende.

Familjehem

Vi har en mångfald av familjehem med stor bredd gällande språk, ursprung och kultur.

Utredning

Vi kan, utan någon längre väntetid, utföra olika typer av kvalificerade utredningar i kombination med våra placeringsuppdrag.

Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi erbjuda kompletta utredningar såsom allmänpsykiatrisk- och neuropsykiatrisk utredning.

Målgrupper

  • Hedersrelaterat hot eller våld
  • Unga och vuxna med social-, beteende- eller missbruksproblematik

Våra placeringar behöver unika och anpassade förutsättningar för att få ett fungerande liv i Sverige. Ofta finns det en problematik på grund av deras tidigare levnadsförutsättningar som våra familjehem kan hjälpa till med.

Personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck kan behöva stöd, hjälp och framför allt förståelse. Detta är ett komplext problem där både vi och våra familjehem besitter stor kunskap och förståelse i ämnet.

Idé & Historik

MKF bedriver kvalificerad familjehemsvård med speciell inriktning för personer med invandrarbakgrund.

Sedan starten 2007 har MKF:s verksamhet arbetat för integration genom vård och boende i familjehem, med anpassad språk & kulturkompetens.

MKF:s metod är att skapa de förutsättningar som gör att integration och personlig utveckling för människor med annan etnisk bakgrund får maximal effekt.

Detta genom våra familjehem och andra personer från olika kulturer vi knutit till oss. Det är av stor vikt att man matchar familjehem och klient för att eliminera vad som är vad gällande kulturkrockar och vad som står får någon annan typ av problematik.