Multikulturell Familjehems­vård

Kvalificerad familjehemsvård speciellt riktad till människor med olika kulturella bakgrunder

Våra tjänster

Vi erbjuder kvalificerad konsulentstödd familjehemsvård. I vårdkedjan ingår bland annat följande komponenter:

• Familjehem & Stödboende för Vuxna
• Hedersrelaterat våld och förtryck
• Utredning & Behandling

Familjehem & Stödboende för
vuxna

Vi har en mångfald av familjehem med stor bredd gällande språk, ursprung och kultur.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Vi har HRVF-utbildade familjehem som är särskilt anpassade för att ta emot personer med hedersrelaterad problematik och som behöver skyddat boende.

Utredning & Behandling

Vi kan, utan någon längre väntetid, utföra olika typer av kvalificerade utredningar i kombination med våra placeringsuppdrag.

Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi erbjuda behandling och kompletta utredningar såsom allmänpsykiatrisk- och neuropsykiatrisk utredning.

Idé & Historik

MKF bedriver kvalificerad familjehemsvård.

Sedan starten 2007 har MKF:s verksamhet arbetat för integration genom vård och boende i familjehem, med anpassad språk & kulturkompetens.

MKF:s metod är att skapa de förutsättningar som gör att integration och personlig utveckling för människor med annan etnisk bakgrund får maximal effekt.

Detta genom våra familjehem och andra personer från olika kulturer vi knutit till oss. Det är av stor vikt att man matchar familjehem och klient för att eliminera vad som är vad gällande kulturkrockar och vad som står får någon annan typ av problematik.